Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsteronline โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsteronline โทร.02-026-6664
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ AnyDesk

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ AnyDesk

เนื่องด้วย ผู้พัฒนาโปรแกรม AnyDesk ประเทศเยอรมนี ได้มีประกาศสำคัญ เกี่ยวกับสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำหรับลูกค้าที่ใช้งานปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ทั้งหมดโดย AnyDesk จะเปลี่ยนแปลงจำนวนเซสชันในการใช้งาน โปรแกรมรุ่น Standard และ Advanced เป็นเซสชันแบบ one-to-one session ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งาน 1 เครื่องต้นทาง สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้เท่ากับจำนวน User ที่ซื้อไปเท่านั้น และหากต้องการเชื่อมต่อเพิ่มเติม หลายเซสชันในแต่ละครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของ AnyDesk

Previous article NetEvid Cloud บริการเก็บ Log พรบ. (แบบรายเดือน)
Next article เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Adobe Creative Cloud

Leave a comment

* Required fields