Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsteronline โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsteronline โทร.02-026-6664

AWS

การประมวลผลบนระบบคลาวด์ด้วย AWS

Amazon Web Services (AWS) เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุมและนำมาใช้มากที่สุดในโลก โดยนำเสนอบริการอันโดดเด่นเต็มรูปแบบกว่า 200 บริการจากศูนย์ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ลูกค้ากว่าหลายล้านคน ทั้งสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุด องค์กรที่ใหญ่ที่สุด และหน่วยงานราชการชั้นนำ ต่างใช้ AWS เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคล่องตัว และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

Filters

 • Amazon Lightsail เซิร์ฟเวอร์เสมือน Linux

  Original price 200.00 ฿ - Original price 7,500.00 ฿
  Original price
  200.00 ฿ - 7,500.00 ฿
  200.00 ฿ - 7,500.00 ฿
  Current price 200.00 ฿

  Amazon Lightsail  มอบอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน (VPS) ที่ใช้งานง่าย คอนเทนเนอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมายในราคาต่อเดือน...

  View full details
  Original price 200.00 ฿ - Original price 7,500.00 ฿
  Original price
  200.00 ฿ - 7,500.00 ฿
  200.00 ฿ - 7,500.00 ฿
  Current price 200.00 ฿
 • Amazon Lightsail เซิร์ฟเวอร์เสมือน Windows

  Original price 300.00 ฿ - Original price 10,000.00 ฿
  Original price
  300.00 ฿ - 10,000.00 ฿
  300.00 ฿ - 10,000.00 ฿
  Current price 300.00 ฿

  Amazon Lightsail  มอบอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน (VPS) ที่ใช้งานง่าย คอนเทนเนอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมายในราคาต่อเดือน...

  View full details
  Original price 300.00 ฿ - Original price 10,000.00 ฿
  Original price
  300.00 ฿ - 10,000.00 ฿
  300.00 ฿ - 10,000.00 ฿
  Current price 300.00 ฿
 • Amazon Lightsail ฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน (MDS) - แผนมาตรฐาน

  Original price 750.00 ฿ - Original price 5,000.00 ฿
  Original price
  750.00 ฿ - 5,000.00 ฿
  750.00 ฿ - 5,000.00 ฿
  Current price 750.00 ฿

  ฐานข้อมูล MySQL และ PostgreSQL พร้อมใช้งาน เลือกได้ระหว่างแผนมาตรฐานหรือแผนความพร้อมใช้งานสูงซึ่งรองรับการ Faliover Amazon Lightsail  มอบอินสแตนซ์...

  View full details
  Original price 750.00 ฿ - Original price 5,000.00 ฿
  Original price
  750.00 ฿ - 5,000.00 ฿
  750.00 ฿ - 5,000.00 ฿
  Current price 750.00 ฿
 • Amazon Lightsail ฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน (MDS) - แผนความพร้อมใช้งานสูง

  Original price 1,500.00 ฿ - Original price 9,000.00 ฿
  Original price
  1,500.00 ฿ - 9,000.00 ฿
  1,500.00 ฿ - 9,000.00 ฿
  Current price 1,500.00 ฿

  ฐานข้อมูล MySQL และ PostgreSQL พร้อมใช้งาน เลือกได้ระหว่างแผนมาตรฐานหรือแผนความพร้อมใช้งานสูงซึ่งรองรับการ Faliover Amazon Lightsail  มอบอินสแตนซ์...

  View full details
  Original price 1,500.00 ฿ - Original price 9,000.00 ฿
  Original price
  1,500.00 ฿ - 9,000.00 ฿
  1,500.00 ฿ - 9,000.00 ฿
  Current price 1,500.00 ฿
 • Amazon S3 Off-site backup

  Original price 800.00 ฿ - Original price 6,000.00 ฿
  Original price
  800.00 ฿ - 6,000.00 ฿
  800.00 ฿ - 6,000.00 ฿
  Current price 800.00 ฿

  การจัดเก็บในรูปแบบอ็อบเจกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเรียกค้นข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่ Off-site backup package สามารถสำรองข้อมูลเก็บไว้นาน 7 วัน หากต้องก...

  View full details
  Original price 800.00 ฿ - Original price 6,000.00 ฿
  Original price
  800.00 ฿ - 6,000.00 ฿
  800.00 ฿ - 6,000.00 ฿
  Current price 800.00 ฿
 • Amazon S3 Long-term Archiving

  Original price 2,500.00 ฿ - Original price 19,500.00 ฿
  Original price
  2,500.00 ฿ - 19,500.00 ฿
  2,500.00 ฿ - 19,500.00 ฿
  Current price 2,500.00 ฿

  การจัดเก็บในรูปแบบอ็อบเจกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเรียกค้นข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่ Long-term archiving package เก็บข้อมูลไว้นานถึง 90 วัน หากต้องการม...

  View full details
  Original price 2,500.00 ฿ - Original price 19,500.00 ฿
  Original price
  2,500.00 ฿ - 19,500.00 ฿
  2,500.00 ฿ - 19,500.00 ฿
  Current price 2,500.00 ฿
 • Amazon S3 Additional (Per GB)

  Original price 0.50 ฿ - Original price 250.00 ฿
  Original price
  0.50 ฿ - 250.00 ฿
  0.50 ฿ - 250.00 ฿
  Current price 0.50 ฿

  หมายเหตุ การถ่ายโอนข้อมูลตามแผนคำนวณรวมทั้งขาเข้าและขาออก เฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลขาออก เฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลขาออกที่เกินจากแผนเท่านั้นที่จะคิดค่าบริ...

  View full details
  Original price 0.50 ฿ - Original price 250.00 ฿
  Original price
  0.50 ฿ - 250.00 ฿
  0.50 ฿ - 250.00 ฿
  Current price 0.50 ฿