Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664

PRTG Network Monitor

Filters

 • PRTG 500

  Original price 14,175.00 ฿ - Original price 102,768.91 ฿
  Original price
  14,175.00 ฿ - 102,768.91 ฿
  14,175.00 ฿ - 102,768.91 ฿
  Current price 14,175.00 ฿

  PRTG Network Monitor (500 Licenses) สำหรับโปรแกรมนี้นามว่า โปรแกรม PRTG Network Monitor เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับระบบเน็...

  View full details
  Original price 14,175.00 ฿ - Original price 102,768.91 ฿
  Original price
  14,175.00 ฿ - 102,768.91 ฿
  14,175.00 ฿ - 102,768.91 ฿
  Current price 14,175.00 ฿
 • PRTG 1000

  Original price 25,920.00 ฿ - Original price 187,920.00 ฿
  Original price
  25,920.00 ฿ - 187,920.00 ฿
  25,920.00 ฿ - 187,920.00 ฿
  Current price 25,920.00 ฿

  PRTG Network Monitor (1,000 Licenses) สำหรับโปรแกรมนี้นามว่า โปรแกรม PRTG Network Monitor เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับระบบเ...

  View full details
  Original price 25,920.00 ฿ - Original price 187,920.00 ฿
  Original price
  25,920.00 ฿ - 187,920.00 ฿
  25,920.00 ฿ - 187,920.00 ฿
  Current price 25,920.00 ฿
 • PRTG 2500

  Original price 52,650.00 ฿ - Original price 381,712.50 ฿
  Original price
  52,650.00 ฿ - 381,712.50 ฿
  52,650.00 ฿ - 381,712.50 ฿
  Current price 52,650.00 ฿

  PRTG Network Monitor (2,500 Licenses) สำหรับโปรแกรมนี้นามว่า โปรแกรม PRTG Network Monitor เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับระบบเ...

  View full details
  Original price 52,650.00 ฿ - Original price 381,712.50 ฿
  Original price
  52,650.00 ฿ - 381,712.50 ฿
  52,650.00 ฿ - 381,712.50 ฿
  Current price 52,650.00 ฿
 • PRTG 5000

  Original price 93,150.00 ฿ - Original price 675,337.50 ฿
  Original price
  93,150.00 ฿ - 675,337.50 ฿
  93,150.00 ฿ - 675,337.50 ฿
  Current price 93,150.00 ฿

  PRTG Network Monitor (5,000 Licenses) สำหรับโปรแกรมนี้นามว่า โปรแกรม PRTG Network Monitor เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับระบบเ...

  View full details
  Original price 93,150.00 ฿ - Original price 675,337.50 ฿
  Original price
  93,150.00 ฿ - 675,337.50 ฿
  93,150.00 ฿ - 675,337.50 ฿
  Current price 93,150.00 ฿
 • PRTG Unlimited (1 Server)

  Original price 125,550.00 ฿ - Original price 910,237.50 ฿
  Original price
  125,550.00 ฿ - 910,237.50 ฿
  125,550.00 ฿ - 910,237.50 ฿
  Current price 125,550.00 ฿

  PRTG Network Monitor (PRTG Unlimited Licenses, 1 Server) สำหรับโปรแกรมนี้นามว่า โปรแกรม PRTG Network Monitor เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจ...

  View full details
  Original price 125,550.00 ฿ - Original price 910,237.50 ฿
  Original price
  125,550.00 ฿ - 910,237.50 ฿
  125,550.00 ฿ - 910,237.50 ฿
  Current price 125,550.00 ฿
 • PRTG Unlimited (5 Server)

  Original price 2,275,000.00 ฿ - Original price 2,275,000.00 ฿
  Original price
  2,275,000.00 ฿
  2,275,000.00 ฿ - 2,275,000.00 ฿
  Current price 2,275,000.00 ฿

  PRTG Network Monitor (PRTG Unlimited Licenses, 5 Server) สำหรับโปรแกรมนี้นามว่า โปรแกรม PRTG Network Monitor เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจ...

  View full details
  Original price 2,275,000.00 ฿ - Original price 2,275,000.00 ฿
  Original price
  2,275,000.00 ฿
  2,275,000.00 ฿ - 2,275,000.00 ฿
  Current price 2,275,000.00 ฿