Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664

Microsoft Power Automate

Filters

 • Microsoft Power Automate per User

  Power Automate per User

  Original price 5,590.00 ฿ - Original price 5,590.00 ฿
  Original price
  5,590.00 ฿
  5,590.00 ฿ - 5,590.00 ฿
  Current price 5,590.00 ฿

  *ราคาต่อปี Power Automate per User ที่ทาง Microsoft สร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนความล้าสมัยให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย AI รวมไปถ...

  View full details
  Original price 5,590.00 ฿ - Original price 5,590.00 ฿
  Original price
  5,590.00 ฿
  5,590.00 ฿ - 5,590.00 ฿
  Current price 5,590.00 ฿
 • ปรับปรุงงานซ้ำซากและกระบวนการให้เป็นแบบไม่ใช้กระดาษด้วย Microsoft Power Automate per User with RPA

  Power Automate per User with RPA

  Original price 14,900.00 ฿ - Original price 14,900.00 ฿
  Original price
  14,900.00 ฿
  14,900.00 ฿ - 14,900.00 ฿
  Current price 14,900.00 ฿

  *ราคาต่อปี Power Automate per User ที่ทาง Microsoft สร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนความล้าสมัยให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย AI รวมไปถ...

  View full details
  Original price 14,900.00 ฿ - Original price 14,900.00 ฿
  Original price
  14,900.00 ฿
  14,900.00 ฿ - 14,900.00 ฿
  Current price 14,900.00 ฿
 • ปรับปรุงงานซ้ำซากและกระบวนการให้เป็นแบบไม่ใช้กระดาษด้วย Microsoft Power Automate per Flow

  Power Automate per Flow

  Original price 186,390.00 ฿ - Original price 186,390.00 ฿
  Original price
  186,390.00 ฿
  186,390.00 ฿ - 186,390.00 ฿
  Current price 186,390.00 ฿

  *ราคาต่อปี Power Automate per Flow ที่ทาง Microsoft สร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนความล้าสมัยให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย AI รวมไปถ...

  View full details
  Original price 186,390.00 ฿ - Original price 186,390.00 ฿
  Original price
  186,390.00 ฿
  186,390.00 ฿ - 186,390.00 ฿
  Current price 186,390.00 ฿