Monster Online

Remote Desktop

Show on page:
 • AnyDesk Performance

  9,500.00 ฿

  AnyDesk Performance

  Sku:
  AnyDesk เป็นตัวช่วยในการจัดการและบริหารงานสำหรับคนภายในองค์กร ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working คุณสามารถใช้ AnyDesk เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านการเข้าถึงระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว *AnyDesk Performance รวดเร็วและเชื่อถือได้ รวมทุกคุณสมบัติทางธุรกิจมาไว้ครบชุด เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็ก-กลาง* *ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ คลิ๊ก !!!* คุณสมบัติ: การควบคุมการเข้าถึง รองรับอุปกรณ์มือถือ (Android & iOS) การจัดการอุปกรณ์ (Unattended Access) 3,000 เครื่อง ได้รับการยอมรับทางการใช้งานเชิงธุรกิจ/พานิชย์ การควบคุมทางไกล (Remote...
  quick view
  Sku:
  Availability: In Stock
  9,500.00 ฿
  quick view
 • AnyDesk Essentials

  4,500.00 ฿

  AnyDesk Essentials

  Sku:
  AnyDesk เป็นตัวช่วยในการจัดการและบริหารงานสำหรับคนภายในองค์กร ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working คุณสามารถใช้ AnyDesk เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านการเข้าถึงระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว *AnyDesk Essentials รวมคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการทำงานระยะไกล (Remote Working) เหมาะสำหรับการทำงานรายบุคคล* *ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ คลิ๊ก !!!* คุณสมบัติ: การควบคุมการเข้าถึง รองรับอุปกรณ์มือถือ (Android & iOS) การจัดการอุปกรณ์ (Unattended Access) 1 เครื่อง ได้รับการยอมรับทางการใช้งานเชิงธุรกิจ/พานิชย์ การควบคุมทางไกล...
  quick view
  Sku:
  Availability: In Stock
  4,500.00 ฿
  quick view
 • AnyDesk Enterprise Cloud

  11,980.00 ฿

  AnyDesk Enterprise Cloud

  Sku:
  AnyDesk เป็นตัวช่วยในการจัดการและบริหารงานสำหรับคนภายในองค์กร ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working คุณสามารถใช้ AnyDesk เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านการเข้าถึงระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว *AnyDesk Enterprise Cloud มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดรวมไปถึงการปรับแต่งและการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ไม่จำกัดการใช้งาน*  *ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ คลิ๊ก !!!* คุณสมบัติ: การควบคุมการเข้าถึง รองรับอุปกรณ์มือถือ (Android & iOS) การจัดการอุปกรณ์ (Unattended Access) *ได้ไม่จำกัด* หากเป็น Essentials ได้เพียง...
  quick view
  Sku:
  Availability: In Stock
  11,980.00 ฿
  quick view
 • AnyDesk Enterprise On-premises

  15,987.00 ฿

  AnyDesk Enterprise On-premises

  Sku:
  AnyDesk เป็นตัวช่วยในการจัดการและบริหารงานสำหรับคนภายในองค์กร ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working คุณสามารถใช้ AnyDesk เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านการเข้าถึงระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว *AnyDesk Enterprise On-premises มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดรวมไปถึงการปรับแต่งและการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ไม่จำกัดการใช้งาน* เป็นการวางระบบ Server ไว้ภายในองค์กร *ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ คลิ๊ก !!!* คุณสมบัติ: การควบคุมการเข้าถึง รองรับอุปกรณ์มือถือ (Android & iOS) การจัดการอุปกรณ์ (Unattended Access) *ได้ไม่จำกัด*...
  quick view
  Sku:
  Availability: In Stock
  15,987.00 ฿
  quick view
Show on page:
Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page