Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664

Remote Desktop

Filters

 • AnyDesk Performance

  Original price 9,500.00 ฿ - Original price 9,500.00 ฿
  Original price
  9,500.00 ฿
  9,500.00 ฿ - 9,500.00 ฿
  Current price 9,500.00 ฿

  AnyDesk เป็นตัวช่วยในการจัดการและบริหารงานสำหรับคนภายในองค์กร ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working คุณสามารถใช้ AnyDesk เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านการเ...

  View full details
  Original price 9,500.00 ฿ - Original price 9,500.00 ฿
  Original price
  9,500.00 ฿
  9,500.00 ฿ - 9,500.00 ฿
  Current price 9,500.00 ฿
 • AnyDesk Essentials

  Original price 4,500.00 ฿ - Original price 4,500.00 ฿
  Original price
  4,500.00 ฿
  4,500.00 ฿ - 4,500.00 ฿
  Current price 4,500.00 ฿

  AnyDesk เป็นตัวช่วยในการจัดการและบริหารงานสำหรับคนภายในองค์กร ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working คุณสามารถใช้ AnyDesk เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านการ...

  View full details
  Original price 4,500.00 ฿ - Original price 4,500.00 ฿
  Original price
  4,500.00 ฿
  4,500.00 ฿ - 4,500.00 ฿
  Current price 4,500.00 ฿
 • AnyDesk Enterprise Cloud

  Original price 11,980.00 ฿ - Original price 11,980.00 ฿
  Original price
  11,980.00 ฿
  11,980.00 ฿ - 11,980.00 ฿
  Current price 11,980.00 ฿

  AnyDesk เป็นตัวช่วยในการจัดการและบริหารงานสำหรับคนภายในองค์กร ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working คุณสามารถใช้ AnyDesk เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านการ...

  View full details
  Original price 11,980.00 ฿ - Original price 11,980.00 ฿
  Original price
  11,980.00 ฿
  11,980.00 ฿ - 11,980.00 ฿
  Current price 11,980.00 ฿
 • AnyDesk Enterprise On-premises

  Original price 15,987.00 ฿ - Original price 15,987.00 ฿
  Original price
  15,987.00 ฿
  15,987.00 ฿ - 15,987.00 ฿
  Current price 15,987.00 ฿

  AnyDesk เป็นตัวช่วยในการจัดการและบริหารงานสำหรับคนภายในองค์กร ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working คุณสามารถใช้ AnyDesk เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านการ...

  View full details
  Original price 15,987.00 ฿ - Original price 15,987.00 ฿
  Original price
  15,987.00 ฿
  15,987.00 ฿ - 15,987.00 ฿
  Current price 15,987.00 ฿