Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsteronline โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsteronline โทร.02-026-6664
เปิดใช้งาน License AnyDesk

เปิดใช้งาน License AnyDesk

หลังจากซื้อใบอนุญาต AnyDesk แล้ว คุณต้องเปิดใช้งานในไคลเอนต์ AnyDesk เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของใบอนุญาต

ในบทความนี้คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานใบอนุญาต AnyDesk และใช้ใบอนุญาตล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่กำหนดเอง

หากคุณต้องการลบอุปกรณ์ออกจากใบอนุญาตโปรดดูบทความ: Remove devices from your license

เปิดใช้งานใบอนุญาตของคุณ

หลังจากซื้อใบอนุญาต AnyDesk จำเป็นต้องเปิดใช้งานในไคลเอนต์ AnyDesk ในการใช้ AnyDesk ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้ AnyDesk ในการดำเนินงาน กับคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในใบอนุญาตของคุณ

ควรเปิดใช้งานใบอนุญาตบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่สร้างหรือได้รับคำขอเชื่อมต่อ

✔️ ดูวิดีโอแนะนำต่อไปนี้เพื่อหาวิธีเปิดใช้งานใบอนุญาตในไคลเอนต์ AnyDesk

มีสองวิธีในการเปิดใช้งานใบอนุญาต:

  • กำหนดคีย์ใบอนุญาตให้กับลูกค้า AnyDesk
  • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณในไคลเอ็นต์  AnyDesk

กำหนดคีย์ใบอนุญาตให้กับลูกค้า AnyDesk

คุณสามารถคัดลอกและวางคีย์ใบอนุญาตของคุณไปยังไคลเอ็นต์ AnyDesk ด้วยตนเองเพื่อเปิดใช้งานใบอนุญาต

❗ ใบอนุญาตควรเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่สร้างหรือได้รับคำขอเชื่อมต่อ

ในการกำหนดรหัสใบอนุญาตให้ทำดังนี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้ my.anydesk I ในช่องคีย์ใบอนุญาต และคัดลอกคีย์ใบอนุญาต

✔️ ถ้าคุณมีบัญชี my.anydesk II ไปที่แท็บใบอนุญาตและส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคัดลอกคีย์ใบอนุญาต

2. เปิดไคลเอ็นต์ AnyDesk ที่มุมขวาบนของลูกค้าคลิกที่ปุ่มการตั้งค่า> เปลี่ยนคีย์ใบอนุญาต…

3. ในส่วน “เปลี่ยนคีย์ใบอนุญาต” วางคีย์ใบอนุญาตของฉัน my.anydesk และคลิกคีย์ใบอนุญาตลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณในไคลเอ็นต์ AnyDesk

ใบอนุญาตของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี AnyDesk ของคุณ ดังนั้น คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณในแอปพลิเคชัน AnyDesk และเปิดใช้งานใบอนุญาต.

❗ คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณสร้างหรือรับคำขอเชื่อมต่อ

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ:

  1. เปิดแอปพลิเคชัน AnyDesk บนอุปกรณ์ของคุณ คลิกที่ “Undefinited” ที่มุมขวาบน
  2. ระบุข้อมูลประจำตัว AnyDesk และคลิกเข้าสู่ระบบ
ใบอนุญาตของคุณจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและคุณสามารถใช้ไคลเอ็นต์ AnyDesk พร้อมกับคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในใบอนุญาต

การใช้ใบอนุญาตล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่กำหนดเอง

หากคุณมีใบอนุญาต Performance หรือ Enterprise คุณสามารถใช้คีย์ใบอนุญาตล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่กำหนดเอง

หากต้องการใช้คีย์ใบอนุญาตล่วงหน้าสำหรับไคลเอนต์ที่กำหนดเองให้ทำดังนี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้ my.anydesk ในแท็บ Files คลิกสร้างไคลเอนต์ AnyDesk ที่กำหนดเองใหม่ (Create new custom AnyDesk client)

2. ในหน้า “Custom AnyDesk” ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

3. ในส่วน Options ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย มอบหมายให้ใบอนุญาต (Assign to license) ก่อนที่จะดาวน์โหลดไคลเอนต์ที่กำหนดเอง

4. คลิกบันทึก

ใบอนุญาตจะถูกนำไปใช้กับไคลเอนต์ที่กำหนดเองที่สร้างขึ้น

อ้างอิง AnyDesk

Previous article บริการ ดูแลงาน MA โดย Monster Online
Next article Datadog ได้นำ Yubikey มาปรับใช้งานกับพนักงานทั้งองค์กร

Leave a comment

* Required fields