Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
10 วิธีลดค่าใช้จ่ายด้าน IT อย่างรวดเร็ว

10 วิธีลดค่าใช้จ่ายด้าน IT อย่างรวดเร็ว

10 วิธีลดค่าใช้จ่ายด้าน IT อย่างรวดเร็ว

เป็นที่รู้กันดีว่า ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบนี้ คนส่วนมากมักจะไม่จับจ่ายใช้สอยกันซักเท่าไหร และแน่นอนว่าเมื่อมีการหยุดการใช้เงินย่อมกระทบไปทุก ๆ ภาคส่วนในประเทศ ดังนั้นภายในบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจึงจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือมีความจำเป็นน้อยที่สุด 

แน่นอนว่า การเติบโตต้องใช้เวลาไม่สามารถไปทางลัดได้ แต่สำหรับการเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ สามารถไปทางลัดได้ จึงเป็น Challenge ใหม่ที่ท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน วางแผนอย่างไรให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุดในระยะยาว 


•  จ่ายเท่าที่ใช้ 
เปลี่ยนจากการใช้เงินไปกับรายจ่ายที่เป็นรายปี มาเป็นจ่ายเป็นรายเดือน หรือ ราย 3 เดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจำเป็นในระยะยาว

•  ลด แต่ไม่เลื่อน 
โฟกัสไปที่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องลดจริงๆ ไม่ใช่แค่เลื่อนรายจ่ายนั้น เพราะยังไงก็ต้องจ่ายเหมือนเดิม ในราคาเท่าเดิม นอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้ว ยังเพิ่มระยะเวลาอีกด้วย
•  เงินสดคือสิ่งสำคัญ
ควรจะสนใจกระแสเงินสดที่จะส่งผลต่อกำไรขาดทุนมากกว่า ค่าเสื่อมราคม หรือค่าตัดจำหน่าย 

•  วางแผนครั้งเดียวให้ครอบคลุม 
หลายที่มักจะวางแผนการตัดงบครอบคลุมไม่มากพอ จึงทำให้ต้องกลับมาทบกวบการวางแผนใหม่อีกรอบ เช่นการปรับลดพนักงาน ถ้าหาการวางแผนไม่ดีอาาจะได้ปรับลดใหม่อีกรอบ นอกจากลดกำลังใจในการทำงานของพนักงานแล้ว ยังทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดลงอีกด้วย

•  ตรวจสอบบัญชีอย่างถี่ถ้วน
ปรึกษากับ Partner ทางการเงินเรื่อยงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น บัญชีค่าใช้จ่าย งบดุล รวมถึง ค่าใช้จ่ายคงค้างและ การชำระเงินล่วงหน้า เพื่อนำไปพิจารณาการตัดงบได้ถูกต้อง 

• ค่าใช้จ่ายในอนาคตสามารถลดได้
ค่าใช้จ่ายที่ลดหรือตัดได้ง่ายที่สุดคือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้จ่าย โดยสามารถลดได้โดยการพิจารณาสัญญาละเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้ง เพื่อเจรจาเงื่อไขใหม่ หรือ ยกเลิกสัญญา

• ลดการลงทุน
โดยปรกติแล้วถ้ามีการตัดงบด้านการดำเนินงานย่อมส่งผลกระทบอย่างแน่นอน ดังนั้นการเลือกตัดงบด้านการลงทุนจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า โดย Gartner ให้ข้อมูลว่างบประมาณด้านไอทีโดยเฉลี่ย 25% ถูกใช้ไปกับเงินทุน 


• มองข้ามทุนจม
ถ้าพูดถึงเรื่อง ประหยัดเงิน  ทุนจมคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะการประหยัดนั้นพูดถึงการใช้เงินในอนาคต อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทบทวนอีกทีว่าการจะลดค่าใช้จ่ายนั้นได้ประโยชน์มากกว่าการดำเนินการแบบเดิมหรือไม่ 


•  ปรับต้นทุนคงที่ระยะสั้น และ ต้นทุนที่จำเป็น
ด้านต้นทุนคงที่ระยะสั้น ที่ต้องใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่นการเริ่มโปรเจกใหม่ การเพิ่มสินค้าและบริการอื่น นั้นสามารถปรับลดได้อย่างง่ายดาย และต้นทุนที่จำเป็นที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่า IT infrastructure ก็สามารถปรับลดได้เหมือนกัน โดยการลดการใช้งาน หรือลด Service level ลง


•  จัดการกับ Fixed cost และ Variable cost 
ต้นทุนคงที่ ที่ใช้กับการดำเนินงานเช่น ค่าเช่าที่ subscriptions และเงินเดือนพนักงาน 
Gartner แนะนำให้ทำการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป และในส่วยของ ต้นทุนผันแปรที่เปลี่ยนไปตาม กิจกรรมที่เกิดหรือ จำนวนของสินค้าที่ผลิต ให้ทำกรตัดหรือลดได้ตามความเหมาะสม
.
.
.
10 วิธีลดค่าใช้จ่ายด้าน IT อย่างรวดเร็ว
.
.
.
 Written by Nutthaka Ch.
Ref: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/10-ways-to-quickly-reduce-it-costs/
Previous article ตอบข้อสงสัย Yubikey ดียังไง ? ยังต้องใส่ Password ไหม ? 1 อันต่อ1 Account ?
Next article 3 Feature หลัก ที่ทำให้ Sophos XG โดดเด่นในตลาด Firewall

Leave a comment

* Required fields