Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
เตรียมความพร้อมก่อน Cloud migration

เตรียมความพร้อมก่อน Cloud migration

              คำว่า Cloud ในปัจจุบันคงไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวอีกต่อไป การใช้ Cloud ในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับคนในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์ การส่งการบ้าน หรือ อื่น ๆ รวมถึงในองค์กร หรือบริษัทต่าง ๆ ก็ได้นำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ แต่ก็มีความซับซ้อนมากกว่าการอัปโหลดข้อมูลเล็ก ๆ อย่างที่ยกตัวอย่างไป ในโพสต์นี้เราจึงมาแนะนำกระบวนการ Cloud Migration ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ วางแผน ไปจนถึงการกำกับดูแลการจัดการ  

ทำไมต้องย้าย ?

หากคุณมีคำถามในใจว่าควรจะย้ายไปที่ Cloud ดีไหม เราจึงอยากเสนอประโยชน์ที่ได้จากการย้าย Cloud ดังนี้

              1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ ลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน: ลดการใช้ Hardware เพิ่มความสามารถในการตจัดการ แลสามารถประหยักได้ 20-30% จากการ Configure VM

              2. รองรับความจุที่สูงขึ้นกระทันหัน: โดยทั่วไปแล้ว Server มักใช้งานไม่เต็มที่เนื่องจากต้องการความจุมากกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างกระทันหัน ในระบบ Cloud สามารถเปิดใช้วิธีการ Scale-when-you-need-it

              3. การต่อสัญญาหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์: การใช้ Cloud ทำให้ง่ายต่อการต่อสัญญา และไม่ต้องใช้ Hardware ดังนั้นจึงลดค่าใช้จ่ายด้าน physical ลงไป

              4. หาก Software ที่ใช้งานอยู่ อัปเกรดไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งหมายถึงการรักษาความภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จะไม่มี ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะเปลี่ยนมาใช้ Microsoft Azure 

 

ก่อนที่จะเริ่มย้ายไปที่ Cloud 3 สิ่งแรกที่ควรจะคำนึงถึงคือ 

              • คำนึงถึงจุดประสงค์ของการย้าย
              • ระบุผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
              • จากนั้นก็ย้ายได้เลย พร้อมกับจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

จากนั้นจึงเริ่มการวางแผนย้ายระบบได้ 

              1. กำหนดกลยุทธ์  
                            • หาเหตุผลมาสนับสนุน
                            • ขอความร่วมมือจากฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อในองค์กร 
                            • กำหนดว่าเมื่อใดที่จะขอการช่วยเหลือจากภายนอก


              2. วางแผน ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานเพื่อไม่ให้งบบานปลาย
                            • ประเมินปริมาณงานที่จะย้ายเพื่อคำนวนความจุที่คาดว่าจะต้องใช้ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Server VM Application Database รวมถึงชนิดของการกำหนดค่า การใช้งาน และ application ที่อาจจะใช้งาน
                            • เครื่องมือสำหรับการประเมิน 
                                             • Azure Migrate: การประเมินเซิร์ฟเวอร์: ช่วยค้นหาและประเมิน VMware VM, Hyper-V VM และเซิร์ฟเวอร์จริงภายใน องค์กร
                                             • Data Migration Assistant: ประเมินฐานข้อมูล SQL
                            • วางแผนต้นทุน โดยการรวบรวมการใช้งานทรัพยากรเช่น CPU หน่วยความจำ และที่เก็บข้อมูล ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขึ้นตอนสำคัญเพราะองค์กรส่วนมากมักจะเตรียมไว้มากเกินไป แต่ใช้งานน้อยกว่าที่ต้องการ และเนื่องจากระบบ Cloud ให้บริการแบบจ่ายตามการใช้งาน 
                            • เครื่องมือสำหรับการวางแผนต้นทุน
                                            • เครื่องคำนวณ TCO ของ Azure 


              3. เตรียมความพร้อม 
                            • จัดระเบียบทรัพยากร ด้วยการจัดหมวดหมู่ หรือ ลำดับขั้น ซึ่งจะช่วยให้ควบคุมการเข้าถึงได้ 
                            • จัดการการเข้าถึง โดยควบคุมการเข้าถึงทรัพยทกรตามหน้าที่ 


              4. ย้าย 
                            • จำลองปริมาณงานไปยัง Azure เป็นขั้นตอนแรกของการย้าย ซึ่งเป็นประโยชน์การเชื่อมต่อของกลุ่ม VM เช่น Application  หรือปริมาณงานแบบหลายชั้น  ซึ่งสามารถใช้ฟีเจอร์นี้สำหรับ Application ระดับองค์กรของ Microsoft เช่น SharePoint, Dynamics, SQL Server และ Active Directory รวมทั้งแอปจากผู้จัดจําหน่ายรายอื่นๆ เช่่น Oracle, SAP, IBM และ Red Hat
                            • ทดสอบการย้าย ช่วยให้มั่นใจในสถานภาพของระบบ ซึ่งการทดสอบจะไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องภายในองค์กรที่ยังทำงานอยู่ 
เปลี่ยนผ่านเพื่อทำให้การย้ายเสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่ทดสอบว่ามมีการทำงานตรงตามที่คาดไว้แล้ว 

              5. กำกับดูแล เพราะไม่ได้จบลงแค่ที่การย้าย เราต้องแน่ใจว่าได้เก็บรักษา VM ของคุณไว้อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ปกป้องข้อมูล และตรวจสอบสถานภาพของระบบ Cloud โดยพิจารณาหลักการของการดูแลเหล่านี้
              • นโยบายองค์กร   การกำกับดูแลมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของนโยบาย รวมถึงการระบุความเสี่ยงทางธุรกิจ การแปลงความเสี่ยงให้เป็นนโยบาย และรับประกันถึงการปฎิบัติตามนโยบายที่กำหนด
              • กฎของการกำกับดูแล
                            1. การจัดการต้นทุน
                            2. ข้อมูลพื้นฐานด้านความปลอดภัย
                            3. ความสดคล้องของทรัพยากร
                            4. ข้อมูลประจำตัวพื้นฐาน
                            5. การเร่งปรับใช้


              6. จัดการ เพื่อกําหนดข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการและข้อผูกมัดทาง ธุรกิจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ เป็นกระบวนการแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกับการกำกับดูแล ซึ่งมีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี้
                            • การร่วมมือทางธุรกิจ ช่วยในการค้นหาผลกระทบทางธุรกิจและเจรจาตกลงต้นทุนในการจัดการ การร่วมมือ ทำให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังใช้กระบวนการและเครื่องมือการจัดการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด
                            • กฎระเบียบของการดำเนินงาน Cloud เพื่อกำหนดระดับของการจัดการกับดำเนินงาน กฎระเบียบเหล่านี้สนับสนุนปริมาณงานและข้อผูกมัดทางธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลังและการมองเห็น การปฎิบัติตามการดำเนินงาน และป้องกันและกู้คืน

 

 

ทำไมต้องเป็น Azure ? 

เพราะประหยัดเงินด้วยข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับ Windows Server และ SQL Server ซึ่งย้ายปริมาณงานของคุณไปยัง Azure ได้อย่างมั่นใจ 

                            • มีความปลอดภัยและสามารถยืดหยุ่นได้ในสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid  
                            • ปรับขนาดปริมาณงานและแอปพลิเคชั่นได้่ตามที่ต้องการ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Line : @monsterconnect
Facebook : Monster Online
Tel : 02-026-6664
Website : https://mon.co.th/
Next article เปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่าง AWS และ Azure