Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsteronline โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsteronline โทร.02-026-6664

VMware

RSS
  • VMware ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ให้ vRealize Operation
    April 16, 2021

    VMware ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ให้ vRealize Operation

    VMware ได้ออกแพตช์เพื่ออุดช่องโหว่ Server Side Request Forgery (SSRF) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ vRealize Operation CVE-2021-21975 เป็นช่องโหว่ SSRF ที่เกิดขึ้นกับ vRealize Operation Manager API ซึ่งทำให้คนร้ายทางไกลที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนสามารถใช้งานช่องโหว่ได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์จากผู้ใช้งานนำไปสู่การขโมย Credentials ของผู้ดูแลระบบได้  ทั้งนี้ VMware ได้แพตช์ช่องโหว่ไว้ใน  vRealize Operation 7.5.0 vRealize Operation 8.0.1 และ 8.0.0 vRealize Operation 8.1.1 และ 8.1.0 vRealize Operation 8.2.0 vRealize Operation 8.3.0  หากใครยังไม่สะดวกทาง VMware...

    Read now