Monster Online

Windows 10 Enterprise

Show on page:
 • Windows 10 Enterprise E3

  1,950.00 ฿

  Windows 10 Enterprise E3

  Sku:
  *ราคาต่อปี Windows 10 Enterprise E3 ที่ทาง Microsoft สร้างขึ้นมาเป็นส่วนขยายจาก Windows 10 Pro เพื่อตอบสนองความต้องการของ*องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง* โดยการมอบการจัดการอุปกรณ์และแอปแบบครบวงจรให้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และมี *Desktop Analytics* ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องของข้อมูล และ ลดความซับซ้อนของกระบวนการใช้งาน ไม่มี Windows Defender Advanced Threat Protection (E5 มี) E3 จะไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ หลัก ๆ ประมาณ 10 อย่าง (มีอยู่ใน...
  quick view
  Sku:
  Availability: In Stock
  1,950.00 ฿
  quick view
 • Windows 10 Enterprise E5

  3,900.00 ฿

  Windows 10 Enterprise E5

  Sku:
  *ราคาต่อปี Windows 10 Enterprise E5 ที่ทาง Microsoft สร้างขึ้นมาเป็นส่วนขยายจาก Windows 10 Pro เพื่อตอบสนองความต้องการของ*องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง* โดยการมอบการจัดการอุปกรณ์และแอปแบบครบวงจรให้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และมี *Desktop Analytics* ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องของข้อมูล และ ลดความซับซ้อนของกระบวนการใช้งาน  อีกทั้งยังใช้งานใน Mac และ Linux ได้อีกด้วย   E5 จะมีฟีเจอร์เพิ่มมาจาก E3 หลัก ๆ...
  quick view
  Sku:
  Availability: In Stock
  3,900.00 ฿
  quick view
Show on page:
Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page