Monster Online
Sku:
Finalcode FinalCode สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น และเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (MFD) ที่มีอยู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร ด้วยการเข้ารหัสไฟล์ภายในเครื่องฯ  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะถูกจัดเก็บและควบคุมบน FinalCode cloud นอกจากรักษาความปลอดภัยแล้ว FinalCode ยังเพิ่มความสะดวกในการส่งไฟล์ผ่านอีเมล ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกเปิดโดยผู้รับที่ถูกต้องด้วยการถอดรหัสไฟล์ที่ตั้งค่าไว้จากผู้ส่ง ลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลให้น้อยที่สุด  นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถติดตามและควบคุมการใช้งาน การแก้ไขเอกสารได้ตลอดทุกขั้นตอนในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงการสูญเสียไฟล์ข้อมูลจากของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการทำงาน   ดังนั้น โซลูชั่นและบริการ “FinalCode” นี้จะสามารถช่วยในการลดต้นทุนโดยรวมและเพิ่มความปลอดภัยแก่ไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยมีเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (MFD) ที่รองรับโซลูชั่นและบริการ ดังนี้   ApeosPort-VI C...
Availability: 10 In Stock
Finalcode
0.00 ฿
Quantity:
+
-
Tags

Description

Finalcode

FinalCode สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น และเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (MFD) ที่มีอยู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร ด้วยการเข้ารหัสไฟล์ภายในเครื่องฯ  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะถูกจัดเก็บและควบคุมบน FinalCode cloud นอกจากรักษาความปลอดภัยแล้ว FinalCode ยังเพิ่มความสะดวกในการส่งไฟล์ผ่านอีเมล ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกเปิดโดยผู้รับที่ถูกต้องด้วยการถอดรหัสไฟล์ที่ตั้งค่าไว้จากผู้ส่ง ลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลให้น้อยที่สุด  นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถติดตามและควบคุมการใช้งาน การแก้ไขเอกสารได้ตลอดทุกขั้นตอนในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงการสูญเสียไฟล์ข้อมูลจากของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการทำงาน  

ดังนั้น โซลูชั่นและบริการ “FinalCode” นี้จะสามารถช่วยในการลดต้นทุนโดยรวมและเพิ่มความปลอดภัยแก่ไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยมีเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (MFD) ที่รองรับโซลูชั่นและบริการ ดังนี้   ApeosPort-VI C 7771 / C 6671 / C 5571 / C 4471 / C 3371 / C 3370 / C 2271, รุ่น DocuCentre-VI C 7771/ C 6671 / C 5571 / C 4471/ C 3371 / C 3370 / C 2271, รุ่น ApeosPort-V C 7771 / C 6671 / C 5571 / C 4471 / C 3371 / C 3370 / C 2271, รุ่น DocuCentre-V C 7771 / C 6671 / C 5571 / C 4471 / C 3371 / C 3370 / C 2271,  รุ่น ApeosPort-V 3065 / 3060 / 2060, รุ่น DocuCentre-V 3065 / 3060 / 2060 และ รุ่น DocuCentre-V C 2265 / C 2263

ซื้อ Finalcode กะบเราคุ้มค่าและดูแลดีที่สุด

  • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
  • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
  • Inventory Management with Backordered items
  • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
  • Create Store-specific attributes on the fly
  • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
  • Tax Rates per location, customer group and product type
  • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page